0h ngày 8.8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được dỡ cách ly

Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vui mừng trong thời điểm được dỡ cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vui mừng trong thời điểm được dỡ cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vui mừng trong thời điểm được dỡ cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top