0 giờ ngày 7.10, Quảng Trị dỡ bỏ Chỉ thị 16 tại thành phố Đông Hà

Chốt kiểm tra y tế tại thành phố Đông Hà khi thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm tra y tế tại thành phố Đông Hà khi thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm tra y tế tại thành phố Đông Hà khi thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top