Xây dựng thiết chế công đoàn: Một nhu cầu cấp thiết

Phối cảnh thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Phối cảnh thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Phối cảnh thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top