Tấn công Facebook trọng tài: Bóng đá đâu chỉ là chuyện thắng - thua

Trọng tài Ilgiz Tantashev rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Duy Mạnh. Ảnh: SAFF
Trọng tài Ilgiz Tantashev rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Duy Mạnh. Ảnh: SAFF
Trọng tài Ilgiz Tantashev rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Duy Mạnh. Ảnh: SAFF
Lên top