Làm gì để tình trạng “ngâm” hồ sơ của dân không còn tiếp diễn?

Lên top