Kỳ vọng lớn vào quyết sách đúng đắn, kịp thời!

Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đình Hải
Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đình Hải
Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đình Hải
Lên top