Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tái tạo xương hàm bằng xương mác dưới chân

Hình ảnh ca mổ đang phẫu thuật lấy xương mác dưới chân.
Hình ảnh ca mổ đang phẫu thuật lấy xương mác dưới chân.