Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phẫu thuật lấy thành công khối bướu khổng lồ cho 2 người đàn ông