Hai quyết định đúng đắn trên bàn mổ cứu sống em bé bị thủng tim phổi