Điều trị thành công cho nữ sinh mắc bệnh lần đầu tiên gặp ở Việt Nam