Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu người phụ nữ bị chứng “trái tim tan vỡ”