Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công khai top 10 bệnh viện có chất lượng tốt nhất và tệ nhất ở TPHCM

Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có tiêu chí lấy người bệnh là trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh (ảnh Lao Động)
Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có tiêu chí lấy người bệnh là trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh (ảnh Lao Động)