Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế sẽ đầu tư mạnh vào các trạm y tế xã