Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bác sĩ gia đình- ngành y tế có quá kỳ vọng?