Năm 2015 nhiều triển vọng cho xuất khẩu lao động

Đào tạo tu nghiệp sinh nghề xây dựng. Ảnh: TTXVN.
Đào tạo tu nghiệp sinh nghề xây dựng. Ảnh: TTXVN.
Đào tạo tu nghiệp sinh nghề xây dựng. Ảnh: TTXVN.
Lên top