Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp nhận lao động đăng kí thi tiếng Hàn từ ngày 16 - 19.8.2016