Hơn 21.600 lao động đăng kí tham dự kì thi tiếng Hàn lần thứ 11