Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

700 chỉ tiêu việc làm cho lao động từ Hàn Quốc về nước