3.100 lao động tham gia kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp