Xuất hiện dòng xe máy điện đủ sức "đánh bật" xe máy chạy xăng

Chiếc xe máy điện có công năng đủ để "đánh bại" xe máy chạy xăng. Ảnh ĐB
Chiếc xe máy điện có công năng đủ để "đánh bại" xe máy chạy xăng. Ảnh ĐB
Chiếc xe máy điện có công năng đủ để "đánh bại" xe máy chạy xăng. Ảnh ĐB
Lên top