Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xót xa hàng nghìn ôtô, xe máy nằm "no mưa no nắng" giữa lòng Hà Nội

Nhiều phương tiện vi phạm luật dầm mưa dãi nắng ở bãi trông giữ.
Nhiều phương tiện vi phạm luật dầm mưa dãi nắng ở bãi trông giữ.