Xót xa hàng nghìn ôtô, xe máy nằm "no mưa no nắng" giữa lòng Hà Nội

Nhiều phương tiện vi phạm luật dầm mưa dãi nắng ở bãi trông giữ.
Nhiều phương tiện vi phạm luật dầm mưa dãi nắng ở bãi trông giữ.
Nhiều phương tiện vi phạm luật dầm mưa dãi nắng ở bãi trông giữ.