Xe ôtô kinh doanh vận tải nhưng không đăng ký sẽ bị phạt như thế nào?

Xe ôtô được sử dụng để kinh doanh dịch vụ vận tải như vận chuyển hành khách, hàng hoá... bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Ảnh: X.Trung.
Xe ôtô được sử dụng để kinh doanh dịch vụ vận tải như vận chuyển hành khách, hàng hoá... bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Ảnh: X.Trung.
Xe ôtô được sử dụng để kinh doanh dịch vụ vận tải như vận chuyển hành khách, hàng hoá... bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Ảnh: X.Trung.
Lên top