Xe mờ biển số bị phạt tiền lên đến 1 triệu đồng

Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Lên top