Xe máy được chạy tốc độ tối đa ngoài khu vực đông dân cư 70km/h

Mô tô (xe máy), Thông tư 31 quy định: Tốc độ tối đa ở đường trong khu vực đông dân cư là 60km/h. Ảnh: PV
Mô tô (xe máy), Thông tư 31 quy định: Tốc độ tối đa ở đường trong khu vực đông dân cư là 60km/h. Ảnh: PV
Mô tô (xe máy), Thông tư 31 quy định: Tốc độ tối đa ở đường trong khu vực đông dân cư là 60km/h. Ảnh: PV
Lên top