Xe không dán phù hiệu, xử phạt như thế nào?

Lên top