Xe Jaguar cổ méo mó, hư hỏng được đấu giá hơn 3,1 tỉ đồng

Lên top