Xế hộp sang hơn 7 tỉ đồng mới tậu của diễn viên Diễm My 6x có gì đặc biệt?

Xế hộp của Diễm My 6x mới tậu vào tuần đầu tháng 8 này. Ảnh: NSCC
Xế hộp của Diễm My 6x mới tậu vào tuần đầu tháng 8 này. Ảnh: NSCC
Xế hộp của Diễm My 6x mới tậu vào tuần đầu tháng 8 này. Ảnh: NSCC
Lên top