Xế hộp mới tậu tiền tỉ của diễn viên Cao Thái Hà có gì đặc biệt?

Xế hộp mới tậu của Cao Thái Hà. Ảnh: NSCC
Xế hộp mới tậu của Cao Thái Hà. Ảnh: NSCC
Xế hộp mới tậu của Cao Thái Hà. Ảnh: NSCC
Lên top