Xế hộp màu độc đáo của nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi Vũ Linh, Kim Tử Long

Xế hộp mới của nghệ sĩ Bình Tinh. Ảnh: NSCC.
Xế hộp mới của nghệ sĩ Bình Tinh. Ảnh: NSCC.
Xế hộp mới của nghệ sĩ Bình Tinh. Ảnh: NSCC.
Lên top