Xế hộp 6 tỉ đồng từng gặp sự cố của Quang Lê giờ ra sao?

Xế hộp 6 tỉ đồng của Quang Lê. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Xế hộp 6 tỉ đồng của Quang Lê. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Xế hộp 6 tỉ đồng của Quang Lê. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Lên top