Xế hộp 6 tỉ đồng của Lệ Quyên mới tậu có gì đặc biệt?

Xế hộp 6 tỉ đồng của Lệ Quyên. Ảnh: NSCC.
Xế hộp 6 tỉ đồng của Lệ Quyên. Ảnh: NSCC.
Xế hộp 6 tỉ đồng của Lệ Quyên. Ảnh: NSCC.
Lên top