Xế hộp 40 tỉ đồng của diễn viên Thủy Tiên - mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Xế hộp 40 tỉ của mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Quy
Xế hộp 40 tỉ của mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Quy
Xế hộp 40 tỉ của mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Quy
Lên top