Xế hộp 3 tỉ đồng được Phan Mạnh Quỳnh mua tặng bạn gái có gì đặc biệt?

Phan Mạnh Quỳnh mua xế hộp tặng bạn gái. Ảnh: NSCC
Phan Mạnh Quỳnh mua xế hộp tặng bạn gái. Ảnh: NSCC
Phan Mạnh Quỳnh mua xế hộp tặng bạn gái. Ảnh: NSCC
Lên top