Xế hộp 2 tỉ đồng của Nam Thư có gì đặc biệt?

Nam Thư sở hữu xế hộp màu đỏ sang trọng. Ảnh: NSCC
Nam Thư sở hữu xế hộp màu đỏ sang trọng. Ảnh: NSCC
Nam Thư sở hữu xế hộp màu đỏ sang trọng. Ảnh: NSCC
Lên top