Xế hộp 12 tỉ đồng mà đại gia Minh Nhựa lái đi nhặt rác có gì đặc biệt?

Xế hộp 12 tỉ đồng của đại gia Minh Nhựa. Ảnh: Cắt clip
Xế hộp 12 tỉ đồng của đại gia Minh Nhựa. Ảnh: Cắt clip
Xế hộp 12 tỉ đồng của đại gia Minh Nhựa. Ảnh: Cắt clip
Lên top