Xế hộp 10 tỉ đồng của "đả nữ" Ngô Thanh Vân có gì đặc biệt?

Xế hộp khoảng 10 tỉ đồng của Ngô Thanh Vân. Ảnh: ĐPCC
Xế hộp khoảng 10 tỉ đồng của Ngô Thanh Vân. Ảnh: ĐPCC
Xế hộp khoảng 10 tỉ đồng của Ngô Thanh Vân. Ảnh: ĐPCC
Lên top