Vượt xe gây tai nạn giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe

Chi tiết mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật. Ảnh: LĐO
Chi tiết mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật. Ảnh: LĐO
Chi tiết mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật. Ảnh: LĐO
Lên top