Vượt đèn vàng có bị xử phạt hành chính không?

Vượt đèn vàng có thể bị phạt lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Vượt đèn vàng có thể bị phạt lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Vượt đèn vàng có thể bị phạt lên đến 5 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Lên top