Vừa rời đại lý bán xe ít phút, siêu xe Bugatti 2 triệu USD đã gặp nạn

Siêu xe Bugatti Veyron va chạm với CR-V. Ảnh: Carscoops
Siêu xe Bugatti Veyron va chạm với CR-V. Ảnh: Carscoops
Siêu xe Bugatti Veyron va chạm với CR-V. Ảnh: Carscoops
Lên top