Vỡ bánh răng hộp số: Ford nói "khách hàng hài lòng", khách hàng nói "không"

Lên top