Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vinfast bắt tay AAPICO Hitech lập liên doanh sản xuất thân vỏ xe