Vì sao không nên giữ phanh khi xe qua "ổ gà"?

Lên top