Vespa LX mới với nhiều cải tiến công nghệ ra mắt tại thị trường Việt Nam