Về số N khi dừng đèn đỏ có thực sự tiết kiệm xăng?

Tất cả các mẫu xe sản xuất gần đây đều sử dụng công nghệ phun xăng tự động. Ảnh ST.
Tất cả các mẫu xe sản xuất gần đây đều sử dụng công nghệ phun xăng tự động. Ảnh ST.
Tất cả các mẫu xe sản xuất gần đây đều sử dụng công nghệ phun xăng tự động. Ảnh ST.
Lên top