Va chạm với ôtô con, xe cứu hỏa đâm thủng nhà dân

Xe cứu hỏa đâm thủng nhà dân sau va chạm. Ảnh: iSokolka
Xe cứu hỏa đâm thủng nhà dân sau va chạm. Ảnh: iSokolka
Xe cứu hỏa đâm thủng nhà dân sau va chạm. Ảnh: iSokolka
Lên top