Va chạm mạnh đến mức nào túi khí mới “bung”?

Lên top