Từng mua 4 xe để quay phim, Lý Hải yêu thích xế hộp sang nào?

Xế hộp yêu thích của Lý Hải. Ảnh: NSCC
Xế hộp yêu thích của Lý Hải. Ảnh: NSCC
Xế hộp yêu thích của Lý Hải. Ảnh: NSCC
Lên top