Từ năm 2021, mua ôtô còn được giảm 50% phí trước bạ?

Năm 2021 không gia hạn giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa.
Năm 2021 không gia hạn giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa.
Năm 2021 không gia hạn giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa.
Lên top