Từ 1.12, đổi giấy phép lái xe không phải thi lý thuyết

Xếp hàng đổi bằng lái tại Sở GTVT Hà Nội.
Xếp hàng đổi bằng lái tại Sở GTVT Hà Nội.
Xếp hàng đổi bằng lái tại Sở GTVT Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top