Trương Quỳnh Anh "Trói buộc yêu thương" tậu xế hộp nào để đưa con đi chơi?

Trương Quỳnh Anh sở hữu xế hộp sang có giá  khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC
Trương Quỳnh Anh sở hữu xế hộp sang có giá khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC
Trương Quỳnh Anh sở hữu xế hộp sang có giá khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: NSCC
Lên top